Tổng Hợp Tin Mới Nhất
 
Là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, không có nguồn lực dồi dào như nhiều địa phương khác trong vùng, vì vậy, ngay khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh đã xác định: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân là yếu tố quyết định đến sự thành công của Chương trình.
 
Bổ sung các đối tượng phải chi trả DVMTR tỉnh Tây Ninh
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Mô hình cánh đồng sinh thái trên cây lúa là mô hình có trồng các loại cây có hoa trên bờ ruộng nhằm thu hút các loài thiên địch, ong ký sinh đến tấn công các đối tượng sâu, rầy gây hại trên cây lúa theo nguyên tắc cơ bản của công nghệ sinh thái đó là “dựa vào sự đấu tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật có cùng môi trường sống và phát huy vai trò của các loài sinh vật có ích tấn công dịch ...