Tổng Hợp Tin Nổi Bật
Hiện nay, tình hình sinh vật gây hại cây trồng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tân Châu cho thấy bệnh chổi rồng bắt đầu xuất hiện gây hại rải rác tại một số vùng sản xuất trên địa bàn huyện và chủ yếu trên giống KM 505, nhiều diện tích tuy tỷ lệ nhiễm thấp nhưng nguy cơ gây thiệt hại cho vụ sản xuất sau là rất lớn.
 
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC BẰNG BỂ BẠT TRÒN TUẦN HOÀN NƯỚC
 
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC BẰNG BỂ BẠT TRÒN TUẦN HOÀN NƯỚC