Tổng Hợp Tin Nổi Bật
 
Huyện Dương Minh Châu tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu phi
 
Nước sạch là một trong những nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của con người, vừa mang tính xã hội sâu sắc, vừa gắn liền với cuộc sống của mỗi cộng đồng dân cư. Việt Nam cũng luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ để thực hiện các mục tiêu theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện ...
 
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG TRÊN ĐỘNG VẬT
 
Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế cho Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 
MÔ HÌNH NUÔI BA BA TẠI HUYỆN TÂN CHÂU TÂY NINH