Tổng Hợp Tin Nổi Bật
Chi cục Kiểm lâm vùng III kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR, kiểm soát lâm sản và quản lý gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cây bưởi thuộc nhóm cây có múi có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây bưởi sinh trưởng và phát triển từ 23-29oC, bưởi sẽ ngừng sinh trưởng khi nhiệt độ xuống dưới 130C và chết khi –50C. Nhiệt độ không những ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mà còn ảnh hưởng đến phẩm chất của trái. Do điều kiện tự nhiên vùng nhiệt đới, điều hạn chế của bưởi nói riêng và cây có múi ...
Cây chuối già Nam Mỹ là cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp cho cây chuối già Nam Mỹ sinh trưởng và phát triển là 27-35oC. Nhiệt độ xuống dưới 13oC và trên 40oC sẽ làm cây chậm phát triển và chết. Nhiệt độ dưới 10oC, cây chuối không trổ buồng. Ở nước ta, nhất là các tỉnh miền Nam, Nam Trung bộ, bình quân nhiệt độ hàng năm lớn hơn 240 C, nên có lượng nhiệt rất tốt cho chuối phát ...
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ-SNN về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua vắc xin, thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và mua vật tư gieo tinh nhân tạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt năm 2019”