Toạ đàm nhà nông
Thứ 4, Ngày 19/06/2019, 15:00
Thực hiện nội dung Chuyên mục "Nước ngọt vùng biên" trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2019 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp nước nông thôn, tăng cường nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, chi trả tiền nước và sử dụng nước tiết kiệm. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tây Ninh thực hiện Chuyên mục và Tọa đàm nông nghiệp nông thôn Tây Ninh. Trong đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 03 chuyên mục (Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 2: Chương trình nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 3: Thực hiện công tác phối hợp với địa phương trong quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh).

          Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp nước nông thôn, tăng cường nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, chi trả tiền nước và sử dụng nước tiết kiệm.

          Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tây Ninh thực hiện Chuyên mục và Tọa đàm nông nghiệp nông thôn Tây Ninh. Trong đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 03 chuyên mục (Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 2: Chương trình nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 3: Thực hiện công tác phối hợp với địa phương trong quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh).

          Đến tháng 6/2019, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 01/3 chuyên mục (Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh).

          Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh được thực hiện tại hai địa điểm: ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành và ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Qua đó, người dân vùng biên giới tiếp cận được với nguồn nước sạch, giúp hộ dân chủ động hơn về nguồn nước sinh hoạt hàng ngày so với lúc chưa có công trình cấp nước.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyên mục có những thuận lợi và khó khăn:

          * Thuận Lợi:

          - Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ nguồn vốn xây dựng Công trình cấp nước tập trung nông thôn theo Chương trình "Nước ngọt vùng biên", góp phần nâng cao đời sống tinh người dân vùng biên giới, đảm bảo an sinh xã hội.

          - Xây dựng, ban hành chính sách như Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước Hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần làm cầu nối để nhà đầu tư tiếp cận các chính sách, ưu đãi của tỉnh về đầu tư trong lĩnh vực Nước sạch; giúp hộ dân trên địa bàn tỉnh nói chung và hộ dân vùng biên giới nói riêng được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, để tiếp cận với nguồn nước sạch.

          * Khó khăn:

          - Mật độ hộ dân vùng biên giới thưa thớt, sinh sống không tập trung, trải dài, kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn cao, số lượng hộ dân sử dụng nước ít, khó huy động được các nguồn lực đầu tư;

          - Hộ dân vùng biên giới có thu nhập mức thấp, trung bình nên khó khăn trong đối ứng nguồn vốn từ các chính sách vay vốn, hỗ trợ của Nhà nước nên người dân chưa sẵn sàng tiếp cận và sử dụng nước sạch.

Lượt người xem:  Views:   46
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Toạ đàm nhà nông