Toạ đàm nhà nông
Thứ 2, Ngày 05/08/2019, 10:00
“Nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2019 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động các Công trình cấp nước cung cấp nước sạch cho các hộ dân thuộc khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, giúp hộ dân có điều kiện để tiếp cận nguồn nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT “Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, thay đổi ý thức sử dụng nước sạch, ổn định nơi ở và sản xuất phù hợp với quy hoạch khu tái định cư

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tây Ninh thực hiện Chuyên mục và Tọa đàm nông nghiệp nông thôn Tây Ninh. Trong đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 03 chuyên mục (Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 2: Chương trình nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 3: Thực hiện công tác phối hợp với địa phương trong quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh).

          Đến tháng 7/2019, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 02/3 chuyên mục (Chuyên mục 1: Chương trình nước ngọt vùng biên trên địa bàn tỉnh; Chuyên mục 2: Chương trình nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh ).

          Chuyên mục 2: Chương trình nước sạch khu tái định cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện tại hai địa điểm: ấp Đồng Kèn 2, Tân Thành, Tân Châu và ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Châu. Qua đó, phản ánh được tình hình sử dụng nước sạch của người dân khu tái định cư, giúp hộ dân chủ động hơn về nguồn nước sinh hoạt hàng ngày và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước cấp nước cho người dân khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cấp nước cho người dân khu tái định cư trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi và khó khăn:

          * Thuận Lợi:

          + Các công trình cấp nước phát huy hiệu quả cung cấp nước sạch cho người dân tại khu tái định cư trên địa bàn tỉnh;

          + Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ nguồn vốn xây dựng, nâng cấp sửa chữa các Công trình cấp nước tập trung nông thôn cung cấp nước sạch cho các hộ dân thuộc khu tái định cư, góp phần nâng cao đời sống tinh người dân thuộc khu tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tại vùng biên giới.

          + Nhân dân thuộc các khu tái định cư có nhu cầu rất lớn về nước sạch, vì thế rất phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước, đây cũng là nguồn động lực rất lớn cho quá trình thực hiện cấp nước sạch khu tái định cư tại vùng biên giới.

          * Khó khăn:

          + Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước khu tái định cư lớn trong khi số lượng hộ dân trong khu tái định cư ít;

          + Một số hộ dân chưa thật sự gắn bó với việc sinh sống ở khu tái định, nhiều trường hợp cấp nước sạch đến tận nhà nhưng hộ dân không đăng ký sử dụng hoặc đăng ký sử dụng nước sạch nhưng chủ hộ thường xuyên không có nhà, không có người bảo quản, dẫn đến đường ống cấp nước và đồng hồ đo nước hộ dân xuống cấp, hư hỏng;

          + Hộ dân thuộc khu tái định có thu nhập mức thấp, trung bình nên khó khăn trong chi trả tiền sử dụng nước sạch hàng tháng; một số lợi dụng chính sách của Nhà nước, gây khó khăn, áp lực trong việc chi trả chi phí sử dụng nước sạch, quản lý đường ống cấp nước.


Lượt người xem:  Views:   64
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Toạ đàm nhà nông