Toạ đàm nhà nông
Thứ 3, Ngày 08/12/2020, 16:00
Chuyên mục: Chỉ dẫn địa lý Mãng cầu Bà Đen.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/12/2020 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Chỉ dẫn địa lý là thông tin dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương hay vùng lãnh thổ mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó. Đây cũng là tiền đề để xây dựng thương hiệu cho nông sản. Chính vì vậy, đẩy mạnh xây dựng và khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý nông sản là yêu cầu cấp bách của ngành Nông nghiệp nước ta, cũng là của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt là các loại trái cây có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường khó tính. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng nông sản. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập với thị trường quốc tế như hiện nay, đây còn là điều kiện bắc buộc để nông sản được cấp phép nhập khẩu. Vì vậy, xây dựng chỉ dẫn địa lý không còn là yêu cầu khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu bắc buộc để nông sản Việt Nam hội nhập thành công.

Chỉ dẫn địa lý là thông tin dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương hay vùng lãnh thổ mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó.

Đây cũng là tiền đề để xây dựng thương hiệu cho nông sản. Chính vì vậy, đẩy mạnh xây dựng và khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý nông sản là yêu cầu cấp bách của ngành Nông nghiệp nước ta, cũng là của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt là các loại trái cây có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường khó tính. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng nông sản. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập với thị trường quốc tế như hiện nay, đây còn là điều kiện bắc buộc để nông sản được cấp phép nhập khẩu. Vì vậy, xây dựng chỉ dẫn địa lý không còn là yêu cầu khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu bắc buộc để nông sản Việt Nam hội nhập thành công.


Mãng cầu núi Bà đen

Tính đến tháng 5/2019 cục Sở hữu trí tuệ đã bảo hộ chỉ đãn địa lý cho 63 sản phẩm Nông nghiệp Việt Nam, nhờ đó giá trị và giá bán sản phẩm cũng được tăng lên đáng kể. Đây cũng là cơ sở giúp địa phương hình thành các tổ chức tập thể: Hội, hiệp hội, đại diện doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, ... nhằm tham gia tích cực vào sản xuất nông sản.

tháng 8/2011, sản phẩm Mãng cầu Bà đen được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mãng cầu Bà Đen Tây Ninh./.

https://youtu.be/FZy6B5QxaA

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Lượt người xem:  Views:   331
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Toạ đàm nhà nông