Toạ đàm nhà nông
Thứ 2, Ngày 17/04/2017, 12:00
Hướng dẫn Vệ sinh tiêu độc sát trùng PC bệnh gia súc gia cầm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2017 | Chi cục Chăn nuôi thú y

Chuyên mục

Phóng sự phát: ngày 08/04/2017

                                       Chuyên đề: "Hướng dẫn Vệ sinh tiêu độc sát trùng PC bệnh gia súc gia cầm".                                                      

Câu 1: Tóm tắt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ở Tây Ninh thời gian qua.

Những năm gần đây tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ổn định. Các bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra lẻ tẻ và được ngăn chặn kịp thời, không phát sinh thành dịch bệnh.

Ngày 05/3/2017 đã xảy ra dịch cúm gia cầm tại 01 hộ chăn nuôi vịt ở ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, với kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y Vùng VI dương tính với cúm A(H5N1).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Quy định tại Chương II về phòng, chống dịch bệnh động vật của Luật Thú y ngày 19/6/2015 và theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục 09).

 Thực hiện Công văn số 290/UBND-KTN ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cụ thể như:

- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình bệnh Cúm gia cầm cho các hộ chăn nuôi để tăng cường cảnh giác và phối hợp tốt với cơ quan Thú y trong báo cáo dịch bệnh ngay khi xảy ra trường hợp nghi ngờ.

+ Thông tin Trung tâm y tế huyện để có kế hoạch giám sát sức khỏe của người chăn nuôi và người có tiếp xúc với  có gia cầm tại ổ dịch.

+ Khẩn trương tổ chức rà soát, tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho toàn đàn gia cầm trên toàn  huyện.

+ Khẩn trương triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên toàn huyện.

+ Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ.

- Qua thời gian thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm đã đạt kết quả như sau:

+ Ngày 06/3/2017 đến nay chỉ có 1 hộ/1 ấp (Bến)/1 xã (An Thạnh)/1 huyện (Bến Cầu)/ chết và tiêu hủy 500 con vịt.

+ Thực hiện tiêu độc sát trên toàn huyện với 72 lít thuốc Benkocid/206.000 m2/1.102 hộ

+ Thực hiện tiêm phòng bao vây: 60.000 liều vắc xin cúm gia cầm.

Tính đến nay, ổ dịch xảy ra tại ấp Bến xã An Thạnh huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã qua 21 ngày.


Câu 2: Sự cần thiết phải Vệ sinh tiêu độc sát trùng?

Tiêu độc sát trùng cắt đứt 1 trong 3 khâu truyền bệnh, khống chế mầm bệnh nhân lên trong môi trường chăn nuôi, giảm lây lang, hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh và lây lang của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Giảm chi phí phòng, trị, tăng năng suất, chăn nuôi có lời.

Để an toàn và hiệu quả trong tiêu độc sát trùng: người thực hiện phải trang bị đồ bảo hộ lao động; trước khi phun thuốc sát trùng phải quét dọn cọ rửa; sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chuồng trại, cơ sở ấp trứng, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển, chợ mua bán động vật được tiêu độc sát trùng theo quy định.


Câu 3: Ngành Thú y đã và sẽ làm gì trong công tác này?

Hằng năm  Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động  tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời khuyến cáo các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi, cơ sở ấp trứng, cơ sở giết mổ, chợ mua bán động vật thường xuyên tiêu độc sát trùng.

Năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức thực hiện tiêu độc sát trùng. Với tổng số thuốc 3.420 lít Benkocid/6.840.000 m2.

Ngoài ra Chi cục đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố thường xuyên giám sát tiêu độc sát trùng tại các điểm như; cơ sở giết mổ, bến bãi 169.948 m2; điểm ấp trừng 6.766 m3; phương tiện vận chuyển 13.760 lượt.

Năm 2017 Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh  trong đó Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện 3 đợt/năm với tổng số thuốc 3.420 lít Benkocid.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức triển khai thực hiện công văn số 288/ SNN-CCCNTY ngày 20/02/2017 đợt vệ sinh tiêu độc sát trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Với kết quả: tổng số thuốc 760 lít Benkocide/1.582.000 m2/7.539 hộ.

  

Câu 4:  Trong công tác hướng dẫn Vệ sinh tiêu độc sát trùng PC dịch bệnh gia súc gia cầm, Ngành đã gặp thuận lợi, khó khăn ntn?

a) Thuận lợi:

- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và phòng  Nông nghiệp, phòng Kinh tế, Đài phát thanh phối kết hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch  và triển khai thực hiện.

- Các Ban thú y kết hợp với ban ấp, khu phố đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phát thuốc và hướng dẫn tiêu độc sát trùng.

- Cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các hộ chăn nuôi về kế hoạch tiêu độc sát trùng của ngành đề ra.

b) Khó khăn:

- Kinh phí thực hiện ít vì vậy  số lượng thuốc sát trùng chưa đáp ứng được nhu cầu ở những địa bàn chăn nuôi nhiều./.


Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Lượt người xem:  Views:   125
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Toạ đàm nhà nông