An toàn thực phẩm
Thứ 2, Ngày 25/10/2021, 17:00
Kết quả thẩm định, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2021 | Văn phòng Sở

Tải về BC thẩm định định kỳ theo Thông tư 38_Signed.pdf

Tải về BVTV - DS cơ sở thẩm định định kỳ tho Thông tư 38_Signed.pdf

Tải về BVTV - Ket qua tham dinh.pdf

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
An toàn thực phẩm