Quản lý chất lượng
Thứ 3, Ngày 11/02/2014, 09:05
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/02/2014
Sau đây là trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và nghề muối

 

C. SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN.

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản  (Số 96 Phạm tung, Khu phố 1, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Sáng từ 7h – 11h 30'.

+ Chiều từ 13h 30'- 17h 00 (ngày lễ nghỉ).

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đ của hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra của Cơ sở, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phải xem xét, hướng dẫn Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định và thông báo bằng văn  bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ. Không đ tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định.

- Chuyển hồ sơ đến công chức tham mưu xử lý.

* Bước 2:

- Công chức thẩm định hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết.

- Nếu hồ sơ đăng ký phù hợp, trong thời gian 15 (năm) ngày làm việc, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ( Nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra đánh giá phân loại). Nếu Cơ sở đạt yêu cầu (loại A hoặc B): Ban hành Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các việc sau: 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặcFax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính) và thông qua bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo;

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ;

- Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                      

8. Lệ phí(1): 150.000đ/lần. (Theo quy định biểu số 1 mức thu lệ phí quản lý an toàn thực phẩm theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Nghị định của Chính phủ số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 


Ghi chú: (1) lệ phí theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC.

Lượt người xem:  Views:   318
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý chất lượng