THÔNG TIN LIÊN HỆ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂY NINH


Địa chỉ : 96 Phạm Tung, KP1,  phường 3, Thành Phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822648 - Fax: (0276) 3820236; Email: sonnptnt@tayninh.gov.vn

Vi tri_480.jpg