Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
88
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
102/2021/TT-BNNPTNT07/06/2021Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phươngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
220/2021/QĐ-TTg03/06/2021Quyết định ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phưng tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên taiChính phủ
 
319/2021/QĐ-TTg26/05/2021Quyết định Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đêChính phủ
 
418/2021/QĐ-TTg22/04/2021Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên taiBộ Kế hoạch Đầu tư
 
514/2021/NĐ-CP01/03/2021Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôiChính phủ
 
616/2020/TT-BNNPTNT28/01/2021

Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
702/2021/QĐ-UBND18/01/2021Quyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030UBND Tỉnh Tây Ninh
 
817/2020/TT-BNNPTNT28/12/2020Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
94354/QĐ-BNN-TCTS02/11/2020Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1010/2020/TT-BNNPTNT09/09/2020Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNN ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NamBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1130/2020/QĐ-UBND25/08/2020Quyết định “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1209/2020/TT-BNNPTNT24/07/2020Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệpBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1360/2020/QH1417/06/2020Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điềuChính phủ
 
1404/2020/TT-BNNPTNT09/03/2020Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1562/2019/NĐ-CP11/07/2019Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúaChính phủ
 
1623/2019/QĐ-UBND28/06/2019Quyết định Ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1721/2019/QĐ-UBND17/06/2019Quyết định Ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2019 và thay thế Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021.


UBND Tỉnh Tây Ninh