Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Ngày ban hành: 29/06/2020
Người ký: Phó Giám đốc Đáo
Tóm tắt:
Nội dung: