Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Giám đốc Mấy
2Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giám đốc Mấy
3Công khai tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTCông khai tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTPhó Giám đốc Đáo
4Công khai tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTCông khai tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTPhó Giám đốc Đáo
5Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giấm đốc Ân