Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTCSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của dự án Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu: 432 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).Nguyễn Đình Xuân
2Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTCSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông: 77.500 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 (Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).Nguyễn Đình Xuân
3Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020 của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh (có biểu 01, 02, 03 đính kèm).Lê Anh Tâm
4Thông báo về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Lê Anh Tâm