Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Thông báo về việc công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Lê Anh Tâm
2THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngNgày 16/9/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 124/TB-SNN về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngGiám đốc
3THÔNG BÁO Về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngNgày 05/5/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 63/TB-SNN về việc công khai theo quy định về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) Đợt 2 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngPGĐ Đáo
4CKS TB Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngNgày 30/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 102/TB-SNN về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngPGĐ Đáo
5Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 và Biểu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng năm 2020 đính kèm Quyết định này).Giám đốc
6Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 đính kèm Quyết định này).Giám đốc
7Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông bố công khai số liệu quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 04, Biểu 03 thuyết minh số liệu quyết toán năm 2019 đính kèm Quyết định này). Giám đốc
8Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 325/QĐ-SNN ngày 28/10/2020 về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 và Biểu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN năm 2019 đính kèm Quyết định này). Giám đốc
9CKS QĐ Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019 Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019 PGĐ (Quỹ phòng chống thiên tai) Lê Anh Tâm
10Quyết định Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNgày 15/9/2020 Sở ban hành Quyết định số 280/QĐ-SNN về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020Giám đốc
11Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giám đốc Đáo
12CKS Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngThông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ĐôngPhó Giám đốc Đáo
13QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giám đốc Đáo
14Quyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giám đốc Đáo