Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản giai đoạn 2022-2025Nghị quyết152DT NQ SX NN tot va TS.rar55DT NQ SX NN tot va TS.rar742DT NQ SX NN tot va TS.rar833DT NQ SX NN tot va TS.rar27/01/2022
2Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết661SoNN_lay y kien thuy noi dong.rar08/12/2021
3Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết799SoNN_layykiendinhmuc_DAKN_27-8-2021.rar26/09/2021
4Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết676SoNN_layykiendinhmuckythuatKN_26-8-2021.rar26/09/2021
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết569CV_2925_lay y kien NQ chim yen.rar15/09/2021
6Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết585SoNN_lay y kien dinh muc khuyen nong.rar09/09/2021
7Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo định mức kỹ thuật, quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định935Lay y kien_CV1559.rar26/08/2021
8Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến và quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết699Thang 7_Lay y kien NQnuoichimyen.rar21/08/2021
9Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 3)Nghị quyết118DT NQ lan 3-T6.rar27/07/2021
10Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định737SoNN_LAy y kien QD 02.rar24/06/2021
11Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Nghị quyết960DT Nghi quyet gui gop y - Lan 2.rar04/03/2021
12Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dờiNghị quyết715SoNN_LYK_CV4009.rar26/11/2020
13Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025Nghị quyết493SoNN_Lay y kien SXNN tot.rar08/11/2020
14Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quyết định182Dự thảo Quyết định MDCN.doc713Dự thảo Quyết định MDCN.doc28/10/2020
15Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôiNghị quyết330CV lay y kien gop y cac So ban nganh (NQVCCN) 20.8_Signed.pdf330DT NQ khu vuc khong duoc phep CN 19.8.2020 (1).doc25/09/2020