Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnhQuyết định582SoNN_lay y kien DT gia cong ich TL_7-2019.rar23/08/2019
2Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định215SoNN_Gop y QD 62 03.docx21/08/2019
3Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNTQuyết định140Đăng cổng thông tin lấy ý kiến.rar09/08/2019
4Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết224T42019_Gop y gia SP thuy loi.rar26/05/2019
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025Nghị quyết906So Nong nghiep_DT NQ chinh sach lai vay 31.01.2019.doc03/03/2019
6Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025Nghị quyết90GOP Y HO TRO LAI VAY PHAT TRIEN NN TOT.rar08/01/2019
7Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định ban hành quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết477GOP Y KIEN VE HO TRO LIEN KET SAN XUAT.rar08/01/2019
8Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến dự thảo (Quyết định và Đề án, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT)Quyết định336Van ban lay y kien du thao TCCB.rar30/12/2018
9Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết67CV 2996 SNN.rar30/12/2018
10Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnhQuyết định596du thao QD bai bo QD04.2018.rar22/12/2018
11Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến dự thảo Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định430Du thao Quyet dinh pham vi phu can.rar22/11/2018
12Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định598Du Thao.rar26/07/2018
13Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020Nghị quyết978Lay y kien CV 166-SNN-CCPTNT.rar17/02/2018
14Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Quyết định94lay y kien DT QD.rar19/01/2018
15Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định422CCTL-DU THAO QD GIA DICH VU SAN PHAM 2017_23.11.17 dang cong_R.doc23/12/2017