Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Nghị quyết960DT Nghi quyet gui gop y - Lan 2.rar04/03/2021
2Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dờiNghị quyết715SoNN_LYK_CV4009.rar26/11/2020
3Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025Nghị quyết493SoNN_Lay y kien SXNN tot.rar08/11/2020
4Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quyết định182Dự thảo Quyết định MDCN.doc713Dự thảo Quyết định MDCN.doc28/10/2020
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôiNghị quyết330CV lay y kien gop y cac So ban nganh (NQVCCN) 20.8_Signed.pdf330DT NQ khu vuc khong duoc phep CN 19.8.2020 (1).doc25/09/2020
6Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025Nghị quyết133Dự thảo NQ VietGAP.doc134To trinh UBND VietGAP.docx20/09/2020
7Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định523Duthao-QuyetdinhUBNDtinh(DT).doc11/07/2020
8Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnhQuyết định818CV 1309_0001.signed.pdf818Du thao QD UBND 10.4.doc818Du thao Quy dinh UBND 10.4.doc16/05/2020
9V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lẹ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng489CV 1005_0001.signed.pdf489QD 66 - 10150 (3).PDF489QĐ- Bãi bỏ QĐ 66.doc19/03/2020
10V/v lấy ý kiến góp ý các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(lần 2)Quyết định323vùng cấm nuôi.rar834BC tac dong cam chan nuoi (18.10.2019)_Signed.pdf18/11/2019
11 V/v lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025Quyết định481đc vbqppl.rar18/11/2019
12Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôiNghị quyết71SNN_lay y kien khu vuc cam chan nuoi.rar05/10/2019
13Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnhQuyết định582SoNN_lay y kien DT gia cong ich TL_7-2019.rar23/08/2019
14Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định215SoNN_Gop y QD 62 03.docx21/08/2019
15Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNTQuyết định140Đăng cổng thông tin lấy ý kiến.rar09/08/2019