Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định523Duthao-QuyetdinhUBNDtinh(DT).doc11/07/2020
2Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnhQuyết định818CV 1309_0001.signed.pdf818Du thao QD UBND 10.4.doc818Du thao Quy dinh UBND 10.4.doc16/05/2020
3V/v lấy ý kiến góp ý các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(lần 2)Quyết định323vùng cấm nuôi.rar834BC tac dong cam chan nuoi (18.10.2019)_Signed.pdf18/11/2019
4 V/v lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025Quyết định481đc vbqppl.rar18/11/2019
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôiNghị quyết71SNN_lay y kien khu vuc cam chan nuoi.rar05/10/2019
6Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnhQuyết định582SoNN_lay y kien DT gia cong ich TL_7-2019.rar23/08/2019
7Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định215SoNN_Gop y QD 62 03.docx21/08/2019
8Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNTQuyết định140Đăng cổng thông tin lấy ý kiến.rar09/08/2019
9Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết224T42019_Gop y gia SP thuy loi.rar26/05/2019
10Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025Nghị quyết906So Nong nghiep_DT NQ chinh sach lai vay 31.01.2019.doc03/03/2019
11Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025Nghị quyết90GOP Y HO TRO LAI VAY PHAT TRIEN NN TOT.rar08/01/2019
12Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định ban hành quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết477GOP Y KIEN VE HO TRO LIEN KET SAN XUAT.rar08/01/2019
13Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến dự thảo (Quyết định và Đề án, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT)Quyết định336Van ban lay y kien du thao TCCB.rar30/12/2018
14Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết67CV 2996 SNN.rar30/12/2018
15Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnhQuyết định596du thao QD bai bo QD04.2018.rar22/12/2018