Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đăng Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
1. Thông báo đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày ngày 30/11/2018 đến hết ngày 29/12/2018 tại mục “GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT”.
2. Lấy ý kiến trực tiếp các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (có dtho Nghquyết, Phương án giá kèm theo).
Văn bản góp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi, Lầu 3, số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh và cctl@tayninh.gov.vn) trước ngày 14/12/2018 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp, Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ghi chú: Nếu đến ngày 14/12/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được văn bản góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xem như thống nhất dự thảo Nghị quyết./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
30/11/2018 30/12/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý