Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định ban hành quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Quyết định ban hành quy định  về hỗ trợ liên kết sản xuất và  tiêu thụ  sản phẩm nông nghiệp trên  địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phảm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 -2025; tổ chức lấy ý kiến ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức Đoàn thể và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách hỗ trợ này (kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết và Quyết định).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Chi cục Phát triển nông thôn, số 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail ccptnttn@tayninh.gov.vn hoặc ccptnttayninh@gmail.com (ĐT liên hệ: 3622.796).

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
07/12/2018 08/01/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý