Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng  công nghệ cao trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2019-2025
Nội dung:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (nhờ lấy ý kiến đại diện nông dân, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn) và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách này (hồ sơ dự thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Nghị quyết, Quyết định kèm theo).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Chi cục Phát triển nông thôn, số 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail ccptnttn@tayninh.gov.vn.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
07/12/2018 08/01/2019 2 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý