Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh
Nội dung:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định)thông báo đăng Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Quyết định như sau:

1. Thông báo đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày ngày 23/11/2018 đến hết ngày 22/12/2018 tại mục “GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT”.

2. Lấy ý kiến trực tiếp các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (có dự thảo Quyết định kèm theo).

Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi, Lầu 3, số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh và cctl@tayninh.gov.vn) trước ngày 18/12/2018 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh.

Ghi chú: Nếu đến ngày 18/12/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được văn bản góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xem như thống nhất dự thảo Quyết định./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
23/11/2018 22/12/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý