Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Nội dung:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Thông báo đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 26/4/2019 đến hết ngày 25/5/2019 tại mục “GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT”.

2. Lấy ý kiến trực tiếp các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

(có dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo).

Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi, Lầu 3, số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh và cctl@tayninh.gov.vn) trước ngày 25/5/2019 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ghi chú: Trường hợp đến ngày 25/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được văn bản góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xem như thống nhất dự thảo Nghị quyết./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
26/04/2019 26/05/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý