Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND  tỉnh Tây Ninh
Nội dung:

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; nghiên cứu, có ý kiến góp ý dự thảo dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND  tỉnh Tây Ninh đến hết ngày 22/8/2019. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và BVTV) hoặc qua email: phongtrongtrot.tn@gmail.com; ccttbvtv-tt@tayninh.gov.vn để Sở tổng hợp đề nghị Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh xem xét. Quá thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý xem như thống nhất với Dự thảo Quyết định./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
22/07/2019 21/08/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý