Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi
Nội dung:
Để việc ban hành Nghị quyết đúng với quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để có thể tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả về sau; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố xem xét, cho ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Tây Ninh”.
Ý kiến góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, trực tiếp là Chi cục Chăn nuôi và Thú y (địa chỉ: số 021, Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Tây Ninh) và gửi file mềm vào địa chỉ email: chicucthuytayninh@gmail.com) trước ngày 15/9/2019 để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các đoàn thể và nhân dân, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị quyết trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
Nếu quá thời hạn nêu trên, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố không gửi ý kiến đóng góp thì xem như đã thống nhất với các nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết./

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
05/09/2019 05/10/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý