Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:

Sở SởSở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở

Nội dung:

Nhằm đảm bảo trình tự xem xét, thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh; Hội Nông dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Công Thương; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, cho ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (kèm theo dự thảo quyết định). Đồng thời, nội dung dự thảo Quyết định đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn (mục góp ý  dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 10/7/2020.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT thôn trước ngày 25/6/2020 theo địa chỉ: Số 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail: thanhtrasonongnghieptn@gmail.com hoặc (ĐT liên hệ: 02763.822.687). Quá thời gian trên các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý xem như thống nhất với dự thảo Quyết định./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
11/06/2020 11/07/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý