Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 55/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
Số Ký hiệu:
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
07/09/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
25/10/2018 
Trích yếu:

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: