Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành 
Số Ký hiệu:
09/2018/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
13/08/2018 
Người ký:
Hà Công Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
27/09/2018 
Trích yếu:
Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành 
Nội dung Tập tin Đính kèm: