Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 
Số Ký hiệu:
Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg 
Ban hành:
13/12/2018 
Người ký:
Trịnh Đình Dũng 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/01/2019 
Trích yếu:
Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 
Nội dung Tập tin Đính kèm: