Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP 
Số Ký hiệu:
17/2018/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
30/10/2018 
Người ký:
Hà Công Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: