Văn bản Quy phạm Pháp luật
QĐ Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2018 
Số Ký hiệu:
321/QĐ-BNN-PC 
Ban hành:
24/01/2019 
Người ký:
Hà Công Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/01/2019 
Trích yếu:
QĐ Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: