Văn bản Quy phạm Pháp luật
QĐ Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 1 phần năm 2018 
Số Ký hiệu:
301/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/01/2019 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/01/2019 
Trích yếu:
QĐ Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 1 phần năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: