Văn bản Quy phạm Pháp luật
QD công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 
Số Ký hiệu:
512/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/02/2019 
Người ký:
Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/02/2019 
Trích yếu:
QD công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: