Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
Số Ký hiệu:
09/2020/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
24/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Nam 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
28/09/2020 
Trích yếu:
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: