Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản 
Số Ký hiệu:
04/2020/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
09/03/2020 
Người ký:
Phùng Đức Tiến 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/07/2020 
Trích yếu:
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản 
Nội dung Tập tin Đính kèm: