Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh 
Số Ký hiệu:
4354/QĐ-BNN-TCTS 
Ban hành:
02/11/2020 
Người ký:
Phùng Đức Tiến 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/11/2020 
Trích yếu:
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: