Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Số Ký hiệu:
17/2020/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
28/12/2020 
Người ký:
Lê Quốc Doanh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
11/02/2021 
Trích yếu:
Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: