Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 
Số Ký hiệu:
02/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/01/2021 
Người ký:
Trần Văn Chiến 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/01/2021 
Trích yếu:
Quyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 
Nội dung Tập tin Đính kèm: