Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 
Số Ký hiệu:
18/2021/QĐ-TTg 
Ban hành:
22/04/2021 
Người ký:
Lê Văn Thành 
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch Đầu tư 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:
Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 
Nội dung Tập tin Đính kèm: