Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Số Ký hiệu:
17/2021/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
20/12/2021 
Người ký:
Trần Thanh Nam 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
02/02/2022 
Trích yếu:
Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: