Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Số Ký hiệu:
16/2021/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
17/01/2022 
Người ký:
Trần Thanh Nam 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
17/01/2022 
Trích yếu:
Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: