Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 
Số Ký hiệu:
20/2021/TT-BNNPTNT 
Ban hành:
28/12/2021 
Người ký:
Lê Quốc Doanh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
11/02/2022 
Trích yếu:
Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 
Nội dung Tập tin Đính kèm: