Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Số Ký hiệu:
238/QĐ-BNN-BVTV 
Ban hành:
19/01/2022 
Người ký:
Lê Quốc Doanh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/02/2022 
Trích yếu:
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: