Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
90
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
126/CT-TTg21/09/2021Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
266/2021/NĐ-CP06/07/2021Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điềuChính phủ
 
302/2021/TT-BNNPTNT07/06/2021Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phươngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
420/2021/QĐ-TTg03/06/2021Quyết định ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phưng tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên taiChính phủ
 
519/2021/QĐ-TTg26/05/2021Quyết định Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đêChính phủ
 
618/2021/QĐ-TTg22/04/2021Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên taiBộ Kế hoạch Đầu tư
 
714/2021/NĐ-CP01/03/2021Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôiChính phủ
 
816/2020/TT-BNNPTNT28/01/2021

Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
902/2021/QĐ-UBND18/01/2021Quyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1017/2020/TT-BNNPTNT28/12/2020Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
114354/QĐ-BNN-TCTS02/11/2020Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1210/2020/TT-BNNPTNT09/09/2020Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNN ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NamBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1330/2020/QĐ-UBND25/08/2020Quyết định “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1409/2020/TT-BNNPTNT24/07/2020Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệpBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1560/2020/QH1417/06/2020Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điềuChính phủ
 
1604/2020/TT-BNNPTNT09/03/2020Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
1762/2019/NĐ-CP11/07/2019Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúaChính phủ