Thông tin cần biết
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, như Công văn số 360/UBND-KTTC ngày 27/02/2020 về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép, Công văn số ...
 
Ngày 24/7/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-SNN về thanh tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y và thuốc thú y thuỷ sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.Thực hiện Quyết định thanh tra số 302/QĐ-SNN, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến ...
 
​Ngày 30/5/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại Chi cục Kiểm lâm.Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Mục V của Kết luận thanh tra số 1396/KL-SNN, ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận ...
 
Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, từ ngày 26/3/2019 đến ngày 06/5/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trạm Chăn nuôi và Thú y ...
 
Tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong công tác thanh tra chuyên ngành năm 2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 17/5/2019 thanh tra về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty sản xuất và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ...
 
Ngày 21/5/2019, tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Võ Thị Ngoan - Trưởng đoàn thanh tra - đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 221/QĐ-SNN ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục ...
 
Ngày 26/3/2019, tại trụ sở làm việc của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, ông Trần Văn Thạnh - Trưởng đoàn thanh tra - đã chủ trì buổi công bố quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm ...
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...
 
Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, gồm 8 Chương, 70 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại:1. Khái niệm "Khiếu nại"Theo Khoản 1, Điều 2 của Luật Khiếu nại quy định: "Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ ...
 
Tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 14/11/2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-SNN thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra gồm các cá nhân thuộc Thanh tra ...