Công khai ngân sách tài chính

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023

 •   19/10/2023 01:54:12 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019

Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019

 •   14/05/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019
THÔNG BÁO về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC

THÔNG BÁO về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC

 •   05/03/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 42/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC
THÔNG BÁO Về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy đinh tại Thông tư 10/2005/TT-BTC

THÔNG BÁO Về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy đinh tại Thông tư 10/2005/TT-BTC

 •   06/02/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/02/2020 ban hành Thông báo số 28/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy đinh tại Thông tư 10/2005/TT-BTC
Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC (L3)

Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC (L3)

 •   24/04/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 83/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC (L2)

Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC (L2)

 •   23/04/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC

Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC

 •   12/04/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   13/02/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/712/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 68/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   05/07/2018 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 320/QĐ-SNN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây