Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ năm - 11/01/2024 07:33 2.093 0
Ngày 09/01/2024, tại Hội trường A Sở Nông nghiệp và PTNT, Đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo còn có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chiến; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế; Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2023 là năm sản xuất nông nghiệp của tỉnh có bước tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025 với tốc độ tăng trưởng đạt 3%, tổng giá trị sản phẩm (GRDP) của ngành năm 2023 đạt 21.725 tỷ đồng (giá hiện hành) đóng góp 19,8% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh cơ bản duy trì so với cùng kỳ (CK) và đạt tiến độ kế hoạch (KH) với tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 387.000 ha; phát triển mạnh đàn chăn nuôi trên 407.000 con gia súc và trên 9,5 triệu con gia cầm. Bên cạnh đó, trong năm các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, quản lý vật tư nông nghiệp,…của ngành cơ bản hoàn thành đạt kế hoạch.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả của ngành, cùng góp phần vào kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của cả tỉnh. Để phát huy hơn nữa mặt đã đạt được trong năm 2023, trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Chủ động, quyết liệt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, theo đó tiếp tục duy trì hoạt động Tổ công tác thực hiện những giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Đề án vùng sản xuất nông nghiệp UDCNC của tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu; phương án sử dụng đất bàn giao về địa phương quản lý của các công ty nông nghiệp để tập trung triển khai dự án sản xuất nông nghiệp UDCNC…

(2) Tiếp tục cơ cấu lại ngành, đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với hình thành vùng nguyên liệu tập trung, trang trại chăn nuôi quy mô lớn từ đó sớm hình thành 1-2 vùng sản xuất NNUDCNC theo định hướng đã phê duyệt.

h1dc tvc phat bieu chi dao hn 2

Đồng chí Trần Văn Chiến -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nhất là các chính sách liên kết sản xuất, hỗ trợ lãi vay, hỗ trợ chứng nhận GAP, hỗ trợ thủy lợi nhỏ, tưới tiết kiệm, hỗ trợ giá nước sạch nông thôn, hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình… nhằm đảm bảo các chính sách được nhanh chóng đi vào cuộc sống.

(4) Chú trọng việc liên kết vùng, hợp tác các tỉnh, thành phố, Viện, trường,.. thực hiện các mô hình khuyến nông, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng đem lại hiệu quả sản xuất cho nông dân.

(5) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư XDCB nhất là dự án trọng điểm Tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân đạt 100% KH.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND - Trần Văn Chiến, đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã có kết luận kết thúc Hội nghị, bên cạnh những nhiệm vụ được Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thì trong năm 2024 Ngành nông nghiệp và PTNT cần tập trung thêm các nhiệm vụ như sau:

hinh 1dc ndx phat bieu kl hoi nghi

Đồng chí  Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  phát biểu kết luận Hội Nghị

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải các hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong toàn bộ hệ thống của Ngành.

(2) Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao của ngành trong năm tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025.

(3) Thực hiện đột phá trong việc thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp, tăng cường sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

(4) Thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực trong đó ưu tiên các lĩnh vực sản xuất gắn với chuỗi giá trị, sản xuất vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trong tỉnh.

(5) Chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: (i) Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Nắm chắc tình hình sản xuất, số lượng, sản lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và các trang trại; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; (ii) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Nắm chắc tình hình sản xuất trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ lực; tiếp tục thực hiện đăng ký mã số, thông tin vùng trồng, mã số cơ sở xuất khẩu; (iii) Chi cục Thủy lợi: Nắm chắc số liệu thông tin vùng tưới, triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là dự án trọng điểm, đồng thời đưa các chính sách về thủy lợi sớm đi vào cuộc sống; (iv) Chi cục kiểm lâm, BQL khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng: Thực hiện tốt công tác lâm nghiệp, chú trọng các mô hình rừng sản xuất có giá trị để nhân rộng;(v) Trung tâm Khuyến nông: Thực hiện các mô hình có hiệu quả kinh tế, có giá trị chuyển giao khoa học và công nghệ để các mô hình thực sự có sức lan tỏa trong dân; (vi) phòng Kế hoạch, Tài chính Sở: Chủ động tham mưu phân khai dự toán, thực hiện quyết toán, quản lý tài chính của ngành kịp thời và đúng quy định; (vii) phòng Phát triển nông thôn: thực hiện hoàn thành các nội dung trọng tâm là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; (viii) Thanh tra Sở: hoàn thành kế hoạch thanh tra trong năm tập trung thanh tra công vụ và kiểm soát chặt chất lượng vật tư nông nghiệp; (ix) Văn phòng Sở: thực hiện tốt công tác quản trị văn phòng trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc đề bạt bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của Sở…

Cũng tại Hội Nghị Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao giấy khen cho 50 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở./.

h3trao thi dua khen thuong

Giám đốc Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

PKHTC Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây