Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 01/12/2023 14:36 90 0

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

 

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và PTNT ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tên văn bản: Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

2. Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 27/11/2023.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành

a) Sự cần thiết

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ trên Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[1]; theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều nội dung được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 1 Điều 7 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các nhóm lĩnh vực sau: trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều, phòng, chống thiên tai; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;”.

Đồng thời, điểm d khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, chi cục thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật;”.

Mặc khác, tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các nhóm lĩnh vực sau: trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều, phòng, chống thiên tai; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;”.

Từ những cơ sở nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND) là rất cần thiết.

b) Mục đích ban hành

Tạo cơ sở pháp lý để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT.

4. Nội dung chủ yếu

a) Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

- Phạm vi điều chỉnh: quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

- Đối tượng áp dụng: quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Nội dung chính

Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND có 04 chương và 05 điều, bao gồm các nội dung chính sau:

- Điều 1. Vị trí và chức năng:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật.

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

33 nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do HĐND tỉnh bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; không quá 03 Phó Giám đốc.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch, Tài chính, Phòng Phát triển nông thôn; Chi cục thuộc Sở: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Thủy lợi; tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

- Điều 4. Biên chế.

- Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

 

[1] Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tác giả: So Nong Nghiep

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

  Góp ý

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây