Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 27/10/2023 14:28 3.660 0
Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân theo tinh thần Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3306/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 theo từng nhóm trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), bao gồm:

1. Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới: Chương trình MTQG xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc cấp huyện và 80% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

2. Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: ít nhất 70% số xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

3. Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới: có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

4. Phấn đấu triển khai xây dựng ít nhất 01 xã thông minh theo lĩnh vực nổi trội trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để tổng kết và nhân ra diện rộng.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tập trung tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cao dịch vụ phục vụ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần ở cấp xã.

Ba là, thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Bốn là, đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng bản đồ số nông nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và đánh giá, phân hạng, sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn.

Năm là, tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Sáu là, triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, xây dựng thí điểm các mô hình xã NTM gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương (quản lý quy hoạch xây dựng, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự,…..) tại xã Trường Đông thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Phấn đấu hoàn thành nội dung xây dựng mô hình xã NTM thông minh, thương mại điện tử trong kế hoạch phấn đấu hoàn thành NTM kiểu mẫu (đảm bảo điều kiện xã NTM kiểu mẫu phải có ít nhất 01 mô hình ấp thông minh).

Bảy là, huy động nguồn lực triển khai Chương trình tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư về cơ sở hạ tầng số và kết nối mạng internet đến cấp xã; hạ tầng công nghệ gắn với phát triển dịch vụ trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử.

Trên cơ sở các giải pháp cụ thể, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình sẽ góp phần thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Admin_Sonn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây