Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024

Thứ ba - 27/02/2024 07:36 304 0
Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, được xác định là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 22/QĐ-SNN ngày 19/01/2024 ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2024 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển thị trường nông nghiệp bền vững, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Theo đó, Ngành phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 01 ha đất trồng trọt đạt 112 triệu đồng/ha/năm.
  • Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

+ Số huyện đạt NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ NTM: 01 huyện;

+ Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 03 xã;

+ Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 01 xã.

  • Tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,3%.
  • Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia đạt 70%.
  • Hoàn thành 9 nội dung trong Chương trình công tác năm 2024 (Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh); trong đó có 01 nội dung chuyển tiếp và 8 nội dung đăng ký mới.

Để đạt các chỉ tiêu trên, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024 theo từng lĩnh vực phụ trách và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đúng tiến độ, đúng quy định, trong đó tập trung các nhiệm vụ chủ yếu:

+ Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao: phấn đấu công nhận 1-2 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thuộc Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh; triển khai Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

+ Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn: phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có thêm từ 20 – 25 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất 05 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng 4 sao. Hướng dẫn, công nhận các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên: thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm của tỉnh: Dự án tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2; dự án sửa chữa hồ Tha La, huyện Tân Châu; dự án trạm bơm Tân Long, huyện Châu Thành. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT và TKCN các cấp; ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai tại cộng đồng, giảm thiệt hại về người, tài sản, sản xuất do thiên tai gây ra. Phấn đấu tăng tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,8%, trong đó tỷ lệ đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt đạt 70% toàn tỉnh.

+ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chiến lược phát triển Ngành: tiếp tục tuyên truyền, triển khai đầy đủ và thực hiện có hiệu quả 08 chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng thêm 02 chính sách.

+ Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và khuyến nông: triển khai thực hiện 11 mô hình khuyến nông (07 mô hình trồng trọt, 02 mô hình chăn nuôi và 02 mô hình nuôi trồng thủy sản). Phối hợp tốt với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc... trong công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất giống khoai mì có tính kháng bệnh tốt.

+ Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, sản phẩm, ngành hàng. Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân: thành lập thêm 05 hợp tác xã. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện hoàn thành phương án sử dụng đất của các công ty nông nghiệp được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhất là các khu đất công để tạo điều kiện thu hút đầu tư.

+ Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác kết nối vùng.

+ Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2024; tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh của người dân, cơ quan chức năng toàn diện trên các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT và xử lý nghiêm đúng quy định các trường hợp vi phạm.

+ Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: xây dựng và triển khai thực hiện: kế hoạch phát triển đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2024; kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2024; đào tạo Giám đốc hợp tác xã với kế hoạch đào tạo khoảng 30 giám đốc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC trong Ngành năm 2024, xem xét, cử CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2024. Đề xuất danh mục ngành, nghề thu hút nhân lực có trình độ đại học loại giỏi, xuất sắc trở lên; thạc sĩ, tiến sĩ đạt chuẩn theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND về công tác tại các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

+ Cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành: trình UBND tỉnh công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC theo quy định. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CCVC để sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm, trình độ, năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ.

 (Toàn văn Quyết định số 22/QĐ-SNN ngày 19/01/2024 xem file đính kèm)./.

                                                                                                                          Phòng KHTC Sở

File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây